Извори воде и веровања
место: Доњи Гајтан
На југозападним обронцима планине Радан, у селу Доњи Гајтан, налазе се извори воде, у народу познати као "Вилине воде". Овај извор нарочито је био познат и посећен 90-их година ХХ века када се у редовима, дугим и по неколико километара, чекало на захват воде. Овој "Вилиној води" приписиване су моћи исцељења од слабовидости, али и од дијабетеса.